Bestuur VKDP

A.A. Kalbfleisch voorzitter
J.A.I. Englebert secretaris
W.H. Lionarons penningmeester
R. Ossenberg Engels gewoon bestuurslid

Secretariaat

Vereniging voor Korte Dynamische Psychotherapie
Secretariaat VKDP
Laan van Meerdervoort 850
2564 AS 's-Gravenhage

Tel. 070-3687676
secretariaat@vkdp.com