Bestuur VKDP

A.A. Kalbfleisch voorzitter
A.L. Goudsmit secretaris
A.M. de Jong penningmeester
W.H. Lionarons gewoon bestuurslid
R. Ossenberg Engels gewoon bestuurslid

Secretariaat

Vereniging voor Korte Dynamische Psychotherapie
Secretariaat VKDP
Capucijnenstraat 92
6211 RT Maastricht

Tel. 043-3210017
secretariaat@vkdp.com